Dotacja unijna dla AMET

Firma Amet zrealizowała projekt w ramach podziałania 1.4.1 A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego


Nazwa projektu: „Wdrożenie planów internacjonalizacji spółki AMET poprzez pozyskanie Planu Rozwoju Eksportu.”
Cel projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Amet w związku z podjęciem decyzji o zaangażowaniu firmy w eksport proponowanych produktów. W kolejnej fazie nastąpi wdrożenie projektu w celu realizacji zaproponowanych w dokumencie zadań.


Kwota dofinansowania: 13 600,00 PLN
Okres realizacji: 2015 – 2016


Firma Amet realizuje projekt w ramach podziałania 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego


Nazwa projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksporu szansą na rozpoczęcie działań eksportowych przez firmę Amet.”

 

Kwota dofinansowania: 69 688,47 PLN
Okres realizacji: 2017 – 2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

0
Feed

Zostaw komentarz