Instalacje sprężonego powietrza PP

Instalacje sprężonego powietrza PP

Dla zapewnienia niskich kosztów inwestycyjnych polecamy instalacje z rur PP w zakresie średnic od 16 - 125mm oraz pełny zakres armatury.
Wszystkie nasze materiały poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty materiałowe. Poprawnie wykonana instalacja pneumatyczna zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji do 30%.

Najważniejsze cechy instalacji z Polipropylenu:

wysoka trwałość eksploatacyjna oceniana na min. 50 lat
bardzo dobra odporność na działanie związków chemicznych
niska przewodność termiczna w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi,
mająca bardzo istotny wpływ na ekonomiczny aspekt użytkowania instalacji.
!!! Korzystamy jedynie z systemu rur o niskim współczynniku chropowatosci, rury i kształtki z
których korzystamy maja jedynie K = 0,007 mm, co sprawia, że straty liniowe sa znikome. !!!

Odporność na korozję.
Polipropylen jest całkowicie odporny na działanie soli, kwasów i zasad. Jest on jednak nieodporny na działanie substancji silnie utleniających, takich jak stężony (50%) kwas azotowy, kwas siarkowy (98%), chlor, brom oraz nieliczne związki organiczne. Promieniowanie ultrafioletowe oddziałuje niekorzystnie na wyroby z polipropylenu i w związku z tym rury narażone na działanie promieniowania UV powinny być osłonięte lub zabezpieczone poprzez pomalowanie powłoką ochronną.

Właściwości biologiczne
Wyroby z polipropylenu są całkowicie obojętne biologicznie.
Rury wykonywane z polipropylenu posiadają dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach do przesyłania wody do picia

 

Gładkość rur
Przewody z polipropylenu są bardzo gładkie w porównaniu do zwykłych rur stalowych (współczynnik chropowatości bezwzględnej wynosi około 0.007 mm). Pozwala to na stosowanie większych prędkości przepływu niż w rurach stalowych.

0
Feed

Zostaw komentarz