ZAWORY CIŚNIENIOWE

Zawory ciśnieniowe służą do ograniczenia maksymalnego ciśnienia występującego w układzie, celem zabezpieczenia jego podzespołów przed uszkodzeniem. Są to zawory bezpośredniego działania, które nadmiar cieczy odprowadzają do zbiornika.

1. ZAWORY PRZELEWOWE / MAKSYMALNE

Ciśnienie:
Przepływ:


 

Karta produktowa

2. ZAWORY REDUKUJĄCE CIŚNIENIE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa