ZAWORY STERUJĄCE PRZEPŁYWEM

Zawory sterujące przepływem pozwalają na kontrolę prędkości działania siłowników oraz silników hydraulicznych poprzez zmianę przekroju przepływu medium. Szybkość przepływu regulowana jest bezstopniowo.

1. ZAWORY DŁAWIĄCE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa 1 Karta produktowa 2

2. ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa 1 Karta produktowa 1

3. REGULATORY PRZEPŁYWU

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa