ZAWORY STERUJĄCE RUCHEM

Zawory sterujące ruchem stosuje się w celu zabezpieczenia układu przed przepływem cieczy w niewłaściwym kierunku oraz zabezpieczenia siłowników i silników hydraulicznych przed nadmiernym obciążeniem (ciśnieniem) lub niepożądanym ruchem (wymuszonym zewnętrznie).

1. ZAWORY ZWROTNE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa

2. ZAWORY ZWROTNE - STEROWANE POJEDYNCZE

Ciśnienie:
Przepływ:

 

Karta produktowa

3. ZAWORY ZWROTNE - STEROWANE POJEDYNCZE - LINIOWE

Ciśnienie:
Przepływ:

 

Karta produktowa

4. ZAWORY ZWROTNE - STEROWANE BLIŹNIACZE

Ciśnienie:
Przepływ:

 

Karta produktowa

5. ZAWORY PĘKNIĘTEGO PRZEWODU

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa

6. ZAWORY ZWROTNO - HAMUJĄCE POJEDYNCZE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa

7. ZAWORY ZWROTNO - HAMUJĄCE BLIŹNIACZE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa

8. ZAWORY PRZECIĄŻENIOWE

Ciśnienie:
Przepływ:

Karta produktowa