JEDNOSTKI FRL - SYNTESI - METALWORK

1. NEW DEAL FILTR

Filtr o różnych stopniach filtracji
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Półautomatyczny i automatyczny spust kondensatu.

Pobierz katalog

2. NEW DEAL FILTR DOKŁADNY

Filtr dokładny z wkładem koalescencyjnym usuwającym opary oleju.
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu

Pobierz katalog

3. NEW DEAL ZAWÓR REDUKCYJNY

Reduktor typu tłokowego o wysokim stopniu niezawodności i odporności na ciężkie warunki pracy.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym
• Standardowy zawór spustowy nadciśnienia
• Możliwość montażu do ściany za pomocą otworów w korpusie

Pobierz katalog

4. NEW DEAL ZAWÓR REDUKCYJNY Z BLOKADĄ

Zawór redukcyjny Newdeal z blokadą posiada trzpień z otworem, który jest umieszczony w górnej części pokrętła regulacyjnego. Kiedy pokrętło znajduje się w pozycji zablokowanej istnieje możliwość umieszczenia kłódki w otworze, co zapobiega zmianie nastaw reduktora. W zestawie z reduktorem znajduje się kłódka oraz 2 klucze.

Dane techniczne i charakterystyki przepływowe: patrz rozdział Zawór redukcyjny.

Pobierz katalog

5. NEW DEAL ZAWÓR REDUKCYJNY STEROWANY PILOTEM

Zawór redukcyjny typu tłokowego, sterowany zdalnie ciśnieniem zewnętrznym (pilotem), dla ciężkich warunków pracy.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym;
• Możliwość montażu do ściany za pomocą otworów w korpusie.

Pobierz katalog

6. NEW DEAL ZAWÓR REDUKCYJNY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM V3V 34”-1”

Zawór redukcyjny sterowany pilotem, zintegrowany z zaworem odcinającym sterowanym ręcznie, elektrycznie lub pneumatycznie. Oszczędność miejsca poprzez ulokowanie dwóch funkcji w korpusie standardowo przeznaczonym dla pojedynczego elementu. Wysokie wartości przepływu, nawet przy niskich ciśnieniach. Bardzo krótkie czasy odpowiedzi zarówno przy odpowietrzaniu jak i napowietrzaniu układu. Zabudowany pilotujący zawór redukcyjny dostępny również w wersji z kontrolowanym upustem powietrza.

Pobierz katalog

7. NEW DEAL FILTR - REDUKTOR8. NEW DEAL SMAROWNICA

Zespół filtra z reduktorem typu tłokowego, o wysokim stopniu niezawodności.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym
• Standardowy zawór spustowy nadciśnienia
• Możliwość montażu do ściany za pomocą otworów w korpusie
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu

POBIERZ KATALOG

8. NEW DEAL SMAROWNICA

Smarownica z wysoką stabilnością dozowania.
• Dawka olejenia proporcjonalna do przepływu powietrza
• Praca przy niskich wartościach przepływu
• Mikrometryczna regulacja dawki olejenia
• Swobodny widok poziomu oleju

POBIERZ KATALOG

9. NEW DEAL ZAWÓR ODCINAJĄCY

Zawór odcinający sterowany ręcznie.
• System grzybkowy dla zapewnienia wysokich wartości przepływu
• Gałka sterująca z szybkim zadziałaniem
• Możliwość potrójnej blokady zaworu
• Otwarcie zaworu następuje przez naciśnięcie przycisku

Aby odpowietrzyć układ należy nacisnąć gałkę w dół. Po zamknięciu zaworu można wyciągnąć i zablokować płytkę blokującą by zapobiec przypadkowemu załączeniu zaworu.

POBIERZ KATALOG

10. NEW DEAL ZAWÓR ODCINAJĄCY V3V 34”-1”

Zawór odcinający z trzema różnymi rodzajami sterowania:
• Elektryczny CNOMO
• Ręczny z kluczem sterującym
• Ręczny sterowany dźwignią

POBIERZ KATALOG

11. NEW DEAL MODUŁ ROZGAŁĘZIAJĄCY

Moduł rozgałęziający pobiera powietrze z jednostki FRL Newdeal niezależnie od miejsca montażu. Stosowany w przypadku gdy zachodzi potrzeba poboru powietrza w dowolnej fazie jego przygotowania (zasilające, zredukowane, nieolejone itd.)

POBIERZ KATALOG

12. NEW DEAL PŁYTA ZASILAJĄCA

Użycie płyty zasilającej Newdeal umożliwia równoległy montaż reduktorów przy zasilaniu z jednego źródła.

POBIERZ KATALOG

13. NEW DEAL AUTOMATYCZNY SPUST KONDENSATU

Urządzenie do odprowadzania kondensatu z instalacji sprężonego powietrza:
• Swobodny widok poziomu kondensatu
• Automatyczny spust ze zbiornika
• Osiowe przyłącze drenażowe

POBIERZ KATALOG

14. SKILLAIR ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU

Zestaw FRL o wysokim stopniu niezawodności, dla ciężkich warunków pracy, z reduktorem typu tłokowego.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu.
• Dawka olejenia proporcjonalna do przepływu powietrza.
• Mikrometryczna regulacja dawki olejenia.
• Gwarantowana praca przy niskich wartościach przepływu

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

15. FRPL 34”-1” NEW DEAL

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

16. FR+LUB NEW DEAL

Zestaw FR+L o wysokim stopniu niezawodności, dla ciężkich warunków pracy, z reduktorem typu tłokowego.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/Półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu
• Dawka olejenia proporcjonalna do przepływu powietrza
• Mikrometryczna regulacja dawki olejenia
• Gwarantowana praca przy niskich wartościach przepływu

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

L17. V3V+FR+LUB NEW DEAL

Zestaw FRFL o wysokim stopniu niezawodności, dla ciężkich warunków pracy z reduktorem typu tłokowego.
• Stabilność ciśnienia zadanego przy zmiennym ciśnieniu zasilającym
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/Półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu
• Dawka olejenia proporcjonalna do przepływu powietrza
• Mikrometryczna regulacja dawki olejenia
• Gwarantowana praca przy niskich wartościach przepływu
• Szybkie napowietrzanie i odpowietrzanie układu przez zawór odcinający V3V

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

18. FIL+DEP NEW DEAL

Zespół filtr + filtr dokładny z wkładem koalescencyjnym do odolejania i dokładnej filtracji powietrza.
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu.
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu.

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

19. FIL+LUB NEW DEAL

Zespół filtr + smarownica z różnymi stopniami filtracji i wysoką stabilnością dozowania.
• Metalowy zbiornik z zewnętrznym podglądem poziomu kondensatu
• Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu
• Mikrometryczna regulacja dawki olejenia
• Gwarantowana praca przy niskich wartościach przepływu

Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych elementów składowych.

POBIERZ KATALOG

20. NEW DEAL OSPRZĘT

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG

21. NEW DEAL CZĘŚCI ZAMIENNE

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG