JEDNOSTKI FRL - SYNTESI - METALWORK

1. FILTR

Zadaniem filtra jest usuwanie zanieczyszczeń stałych lub ciekłych z wytworzonego przez sprężarkę powietrza. Powietrze wlotowe przepływając przez kierownicę wprawiane jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki stałe i ciekłe pod wpływem siły odśrodkowej wyrzucane są na ściankę zbiornika i przylegają do niej, następnie kumulują się w krople i spływają na dno zbiornika. Talerz separatora zapobiega ponownemu porwaniu zanieczyszczeń przez wirujące powietrze. Pozostałe cząstki stałe są zatrzymywane przez wkładkę filtrującą. Wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń zależy od stopnia filtracji wkładki filtrującej. Nagromadzony kondensat jest drenowany przez zawór spustowy.

Dostępne są dwie wersje zaworów spustowych:
RMSA – ręczny, półautomatyczny spust drenujący kondensat automatycznie, gdy nie ma ciśnienia w filtrze, lub poprzez ręczne naciśnięcie zaworu spusotwego, RA – w pełni automatyczny, pływakowy zawór spustowy drenujący zbiornik po osiągnięciu przez kondensat określonego poziomu, bez względu na ciśnienie panujące w filtrze. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza filtrowanego.

Pobierz katalog

2. FILTR DOKŁADNY

Zadaniem filtra dokładnego jest usunięcie z wysoką dokładnością zanieczyszczeń stałych lub ciekłych zawartych w sprężonym powietrzu. Wysoka dokładność filtracji uzyskiwana jest przez zastosowanie specjalnego elementu filtrującego zwanego „wkładem koalescencyjnym”. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Powietrze pobierane z tych przyłączy nie jest filtrowane.

Pobierz katalog

3. FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

Zadaniem filtra z węglem aktywnym jest oczyszczenie sprężonego powietrza z pozostałości oleju, rozpuszczalników oraz zapachów. Oczyszczanie następuje wskutek przepływu powietrza przez porowaty granulat węgla aktywnego o wysokiej absorpcji zanieczyszczeń. Jest to najbardziej efektywna metoda oczyszczania powietrza stosowana w przemysłowych instalacjach pneumatycznych. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Powietrze pobierane z tych przyłączy nie jest filtrowane. Sprawność i żywotność wkładu filtracyjnego można zwiększyć poprzedzając go filtrem dokładnym (0,01 µm) i filtrem wstępnym (5µm).

UWAGA: Aby uzyskać określone parametry robocze i długą żywotność filtra, spadek ciśnienia (?P) nie może przekroczyć wartości 75 mbar.

Pobierz katalog

4. ZAWÓR REDUKCYJNY

Zawór redukcyjny ma za zadanie zredukowanie i utrzymanie na stałym poziomie wartości ciśnienia zasilającego instalację pneumatyczną. Nowe zawory redukcyjne serii Syntesi®, w których zastosowano nową membranę kształtową, posiadają następujące zalety w porównaniu do zaworów z membraną płaską:
• Wyższe wartości przepływu nominalnego dzięki większemu skokowi membrany.
• Większą czułość i szybkość reakcji na zmianę nastawy dzięki obniżeniu tarcia statycznego i kinetycznego podzespołów.
• Wyższą dokładność w utrzymaniu zadanego ciśnienia wyjściowego przy zmianie wartości przepływu i ciśnienia zasilającego.

Reduktor posiada pneumatyczny zawór kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego. W przypadku wzrostu ciśnienia wyjściowego ponad wartość nastawy membrana otwiera zawór upustowy i odpowietrza reduktor aż do uzyskania wartości ciśnienia zgodnej z nastawą. Zawór redukcyjny Syntesi® ma pełne odpowietrzenie wsteczne, dzięki czemu może być stosowany między zaworem rozdzielającym a elementem wykonawczym. Mechanizm typu „push-lock” pozwala na zablokowanie pokrętła w dowolnej pozycji poprzez jego wciśnięcie. Płytka blokująca umożliwia zamontowanie kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

Pobierz katalog

5. ZAWORY REDUKCYJNE SZEREGOWE

Zawory redukcyjne szeregowe serii Syntesi są przystosowane do pobierania powietrza z przyłączy z przodu i z tyłu korpusu przy bezpośrednim połączeniu przyłączy wejściowych i wyjściowych. Umożliwia to zabudowanie dowolnej ilości zaworów redukcyjnych jeden przy drugim, zasilanych z jednego źródła, nastawianych niezależnie od siebie. Główne cechy konstrukcyjne zaworów redukcyjnych szeregowych są takie same, jak standardowych zaworów redukcyjnych:


• pneumatyczny zawór balansowy kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego;
• zawór odpowietrzający;
• pełne odpowietrzenie wsteczne;
• pokrętło typu „push-lock” z płytką blokującą umożliwiającą montaż kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego.

Pobierz katalog

6. FILTR - REDUKTOR

Filtr-reduktor to urządzenie będące połączeniem filtra powietrza i zaworu redukcyjnego zabudowanych w jednym korpusie. Zbudowany jest z tych samych podzespołów, co standardowy filtr powietrza i zawór redukcyjny, zatem ma takie same cechy techniczne:
• separacja cięższych frakcji zanieczyszczeń powietrza za pomocą siły odśrodkowej;
• dwa typy spustu kondensatu: RMSA i RA;
• przeźroczyste wzierniki umożliwiające kontrolę poziomu kondensatu w zbiorniku;
• membrana kształtowa zaworu redukcyjnego zapewniająca maksymalną czułość i precyzję nastawy;
• pneumatyczny zawór balansowy kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego;
• zawór odpowietrzający;
• pełne odpowietrzenie wsteczne;
• pokrętło typu „push-lock” z płytką blokującą umożliwiającą montaż kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego;
• dodatkowe przyłącza z przodu i z tyłu umożliwiające podłączenie manometru lub złączy do ciśnienia zredukowanego.

Pobierz katalog

7. SMAROWNICA

Smarownica pneumatyczna to najprostsze i najszerzej stosowane rozwiązanie zapewniające poprawne smarownie urządzeń wykonawczych w instalacjach pneumatycznych. Wpływające do smarownicy powietrze napotyka na kryzę, która kieruje jego strumień do zwężki Venturiego. Wskutek spadku ciśnienia wytworzonego w zwężce Venturiego olej jest zasysany ze zbiornika do wziernika kontrolnego przez przewód i filtr ssący. Ilość kropli oleju wprowadzanego do strumienia powietrza jest dozowana przez iglicę regulacyjną. Na tylnej oraz przedniej powierzchni smarownicy znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

POBIERZ KATALOG

8. ZAWÓR ODCINAJĄCY

Zadaniem zaworu odcinającego jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego. Jest to zawór trójdrogowy, dwupołożeniowy, normalnie zamknięty. W pozycji zamkniętej odcina powietrze zasilające i odpowietrza układ, co czyni go szczególnie przydatnym przy wykonywaniu prac serwisowych. Dostępny w wersji sterowanej ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie i elektrycznie ze wspomaganiem pneumatycznym. Wersja sterowana ręcznie posiada układ pozwalający na zamontowanie kłódki zabezpieczającej zawór przed otwarciem przez niepowołane osoby. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

POBIERZ KATALOG

9. ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU

Zawór odcinający sterowany ręcznie.
• System grzybkowy dla zapewnienia wysokich wartości przepływu
• Gałka sterująca z szybkim zadziałaniem
• Możliwość potrójnej blokady zaworu
• Otwarcie zaworu następuje przez naciśnięcie przycisku

Aby odpowietrzyć układ należy nacisnąć gałkę w dół. Po zamknięciu zaworu można wyciągnąć i zablokować płytkę blokującą by zapobiec przypadkowemu załączeniu zaworu.

POBIERZ KATALOG

10. PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY

Zadaniem przekaźnika pneumo-elektrycznego jest załączanie lub rozłączanie obwodu układu sygnalizującego obecność powietrza o
określonej wartości ciśnienia. Wartość progowa ciśnienia, przy której następuje przełączenie stycznika jest nastawialna za pomocą pokrętła regulacyjnego typu „push-lock”. Przekaźnik może pracować jako normalnie zwarty lub rozwarty, w zależności od podłączenia. Modułowa konstrukcja pozwala na zabudowę przekaźnika w dowolnej pozycji. Na tylnej oraz przedniej powierzchni modułu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

POBIERZ KATALOG

11. MODUŁ ROZGAŁĘZIAJĄCY

Moduł rozgałęziający jest łącznikiem montowanym między dwoma dowolnymi modułami Syntesi®, służącym do niezależnego poboru powietrza. Wersja 2 - drogowa posiada dwa przyłącza (górne oraz dolne), wersja 4 - drogowa posiada 4 przyłącza (na każdej płaszczyźnie).

POBIERZ KATALOG

12. ZESTAW FR+LUB

Zestaw FR+L to połączenie filtro-reduktora i smarownicy. Właściwości i budowa - patrz rozdziały dotyczące filtro-reduktora i smarownicy.

POBIERZ KATALOG

13. ZESTAW V3V+FR+LUB

Zestaw V3V+FR+L to połączenie zaworu odcinającego, filtro-reduktora i smarownicy.
Właściwości i budowa - patrz rozdziały dotyczące zaworu odcinającego, filtro-reduktora i smarownicy.

POBIERZ KATALOG

14. ZESTAW FIL+DEP

Zestaw FIL+DEP to połączenie filtra i depuratora.
Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące filtra i depuratora.

POBIERZ KATALOG

15. ZESTAW FIL+LUB

Zestaw FIL+LUB to połączenie filtra i smarownicy.

 

 

 

POBIERZ KATALOG

16. OSPRZĘT

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG

17. CZĘŚCI ZAMIENNE

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG