ZBIORNIKI CIŚNIENIA

Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe w naszej ofercie począwszy od najmniejszych zbiorników po duże zbiorniki ciśnieniowe projektowane są ze względów bezpieczeństwa tak, aby ich ścianki odkształcały się plastycznie lub przeciekały długo przed pęknięciem.

Małe zbiorniki ciśnieniowe projektuje się tak aby odkształcały się plastycznie pod wpływem ciśnienia które jest na tyle niskie, aby nie powodowało rozprzestrzeniania się jakiegokolwiek mikropęknięcia występującego w ściankach zbiornika . Zniekształcenie zbiornika wywołane plastycznym płynięciem materiału jego ścianek może być łatwo ujawnione, a ciśnienie gazu może zostać obniżone do bezpiecznego poziomu.

Dla dużych zbiorników ciśnieniowych takie postępowanie może okazać się niemożliwe. W takim przypadku bezpieczną konstrukcję uzyskuje się, projektując ścianki o grubości mniejszej od długości najmniejszego mikropęknięcia zdolnego do rozprzestrzenienia się . Wyciek ze zbiornika jest łatwy do wykrycia co umożliwia obniżenie ciśnienia do bezpiecznego poziomu. Nasza firma kładzie główny nacisk na bezpieczeństwo i bardzo wysoką jakość sprzedawanych produktów.

1. ZBIORNIKI CIŚNIENIA PIONOWE 

Zbiorniki wyrównawcze na sprężone powietrze (pionowe)

2. ZBIORNIKI CIŚNIENIA POZIOME 

Zbiorniki wyrównawcze na sprężone powietrze (pionowe)